تغییر زمان امتحان دروس ...

باسلام.تاریخ امتحان درس‌های یادگیری حرکتی ، مقدمات مکانیک ، آناتومی انسان و رشد حرکتی به ترتیب به 97/10/25 ،97/10/16 ،97/10/15 و 97/10/26 تغییر یافته است .


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط